Διεύθυνση / Υπεύθυνος επικοινωνίας
Email Υποστήριξης helpdesk@gembird.nl (Monday to Friday from 9:00 AM to 5:00 PM (NL time) excluding holidays)


Γραφείο στην Ευρώπη: Gembird Ευρώπη B.V.
Διεύθυνση: Wittevrouwen 56, 1358 CD, Almere Haven, The Netherlands

Τηλ: +31-(0)36-5211588
Fax +31-(0)36-5347835

Γενικές Πληροφορίες Διεύθυνση Email: postmaster@gmb.nl

Internet: www.gmb.nl / www.gembird.eu