Καλώδια ρεύματος και προσαρμογείςΤαξινόμηση κατά:

A-AC-UKEU-001

A-AC-UKEU-001

Τροφοδοτικό AC, υποδοχή UK Schuko ΕU, 7,5 A

Λεπτομέρειες
A-AC-EUFUKM-01

A-AC-EUFUKM-01

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος, πρίζα ΕU σε βύσμα UK, 13 A

Λεπτομέρειες
PC-SFC14M-01

PC-SFC14M-01

Καλώδιο τροφοδοτικού (C14 αρσενικό σε Schuko θηλυκό)

Λεπτομέρειες
PC-184/2

PC-184/2

Καλώδιο τροφοδοσίας, 6 ft

Λεπτομέρειες
PC-184-VDE

PC-184-VDE

Καλώδιο τροφοδοσίας (C7), με έγκριση VDE, 1,8 m

Λεπτομέρειες
PC-184/2-W

PC-184/2-W

Καλώδιο τροφοδοσίας, 6 ft, λευκό

Λεπτομέρειες
PC-184L-VDE-2.5M-W

PC-184L-VDE-2.5M-W

Καλώδιο τροφοδοσίας (C7), γωνιακή σύνδεση, 1μ

Λεπτομέρειες
PC-C1-VDE-1.8M

PC-C1-VDE-1.8M

Καλώδιο τροφοδοσίας (C1), 2 x 0,75 sq.mm, εγκεκριμένο VDE, 1,8 m

Λεπτομέρειες
PC-186-ML12-1M

PC-186-ML12-1M

Καλώδιο τροφοδοσίας (C5), εγκεκριμένο VDE, 1 m

Λεπτομέρειες
PC-186-ML12

PC-186-ML12

Καλώδιο τροφοδοσίας (C5), εγκεκριμένο VDE, 6 ft

Λεπτομέρειες
PC-186-ML12-3M

PC-186-ML12-3M

Καλώδιο τροφοδοσίας (C5), εγκεκριμένο VDE, 3 m

Λεπτομέρειες
PC-186A-VDE1B-1.5M

PC-186A-VDE1B-1.5M

Καλώδιο τροφοδοσίας (C13), με έγκριση VDE, 1,5 m

Λεπτομέρειες
PC-186

PC-186

Καλώδιο ρεύματος (C13), 6 ft

Λεπτομέρειες
PC-186W-VDE

PC-186W-VDE

Καλώδιο τροφοδοσίας (C13), εγκεκριμένο VDE, λευκό, 6 ft

Λεπτομέρειες
PC-186A-VDE

PC-186A-VDE

Καλώδιο τροφοδοσίας (δεξιά γωνία C13), με έγκριση VDE, 6 ft

Λεπτομέρειες
PC-186-VDE

PC-186-VDE

Καλώδιο τροφοδοσίας (C13), έγκριση VDE, 6ft

Λεπτομέρειες
PC-186-VDE-3M

PC-186-VDE-3M

Καλώδιο τροφοδοσίας (C13), εγκεκριμένο VDE, 3 m

Λεπτομέρειες
PC-186-VDE-5M

PC-186-VDE-5M

Καλώδιο τροφοδοσίας (C13), εγκεκριμένο VDE, 5 m

Λεπτομέρειες
PC-186-VDE-10M

PC-186-VDE-10M

Καλώδιο τροφοδοσίας (C13), εγκεκριμένο VDE, 10 m

Λεπτομέρειες
PC-186-ML6

PC-186-ML6

Καλώδιο διαχωριστή τροφοδοσίας (C13), εγκεκριμένο VDE, 2 m

Λεπτομέρειες
PC-189

PC-189

Καλώδιο τροφοδοσίας (C13 σε C14), 6ft

Λεπτομέρειες
PC-189-VDE

PC-189-VDE

Καλώδιο τροφοδοσίας (C13 σε C14), εγκεκριμένο από VDE, 1.8μ

Λεπτομέρειες
PC-189-VDE-3M

PC-189-VDE-3M

Καλώδιο τροφοδοσίας (C13 σε C14), εγκεκριμένο από VDE, 3μ

Λεπτομέρειες
PC-189-VDE-5M

PC-189-VDE-5M

Καλώδιο τροφοδοσίας (C13 έως C14), εγκεκριμένο από VDE, 5μ

Λεπτομέρειες
PC-189-C19

PC-189-C19

Καλώδιο ρεύματος (C19 σε C20), 1,5 m

Λεπτομέρειες
PC-186-C19

PC-186-C19

Καλώδιο ρεύματος (C19), 6 ft

Λεπτομέρειες
PC-187

PC-187

Καλώδιο τροφοδοσίας UK (C13), 5 A, 6 ft

Λεπτομέρειες
PC-187-ML12

PC-187-ML12

Καλώδιο τροφοδοσίας UK (C5), 13 A, 6 ft

Λεπτομέρειες
PC-187-ML7

PC-187-ML7

Καλώδιο τροφοδοσίας UK (C7), 3 A, 6 ft

Λεπτομέρειες