A-CM-COMBO10-01

A-CM-COMBO10-01

Adaptér USB TYPE-C 10-IN-1 (USB HUB + HDMI + VGA + PD + čítačka kariet + LAN + 3,5 mm AUDIO)

Details
A-CM-COMBO11-01

A-CM-COMBO11-01

Adaptér USB TYPE-C 11-IN-1 (USB HUB + HDMI + VGA + PD + čítačka kariet + LAN + 3,5 mm AUDIO)

Details
A-CM-COMBO3-02

A-CM-COMBO3-02

USB-C multiportový adaptér, Gigabit ethernet, 3x USB 3.0 HUB, HDMI, USB-C PD

Details
A-CM-COMBO5-02

A-CM-COMBO5-02

USB TYPE-C 5-IN-1 Multi-Port Adaptér (HUB + HDMI + PD + stereo Audio)

Details
A-CM-COMBO5-03

A-CM-COMBO5-03

USB-C multiportový adaptér, USB HUB, HDMI, USB-C PD

Details
A-CM-COMBO5-04

A-CM-COMBO5-04

USB-C multiportový adaptér, ethernet, USB HUB, HDMI, USB-C PD, LAN

Details
A-CM-COMBO6-02

A-CM-COMBO6-02

USB-C multiportový adaptér, USB HUB, HDMI, čítačka kariet

Details
A-CM-COMBO8-02

A-CM-COMBO8-02

USB TYPE-C 8-IN-1 Multi-Port Adaptér (HUB3.0 + HDMI + VGA + PD + čítačka kariet + stereo Audio)

Details
A-CM-COMBO9-02

A-CM-COMBO9-02

USB typ-C 9-in-1 multi-portový adaptér (HUB3.0 + HDMI + DisplayPort + VGA + PD + LAN + Stereo Audio)

Details
A-CM-DPF-02

A-CM-DPF-02

USB Type-C to DisplayPort adapter cable, 4K, 15 cm, black

Details
A-CM-DPM-01

A-CM-DPM-01

USB-C to DisplayPort-male adapter, 4K 60 Hz, 2 m, black

Details
A-CM-HDMIF-03

A-CM-HDMIF-03

USB Type-C to HDMI adapter cable, 4K@30Hz, 15 cm, black

Details
A-CM-HDMIF-04

A-CM-HDMIF-04

USB Type-C to HDMI adapter cable, 4K@60Hz, 15 cm, black

Details
A-CM-HDMIF2-01

A-CM-HDMIF2-01

USB-C to dual HDMI adapter, 4K 60Hz, black

Details
A-CM-HDMIM-01

A-CM-HDMIM-01

USB-C male to HDMI-male adapter, 4K 30Hz, 2 m, black

Details
A-CM-HDMIM-02

A-CM-HDMIM-02

USB-C to HDMI-male adapter, 4K 60Hz, 2 m, black

Details
A-CM-VGAF-01

A-CM-VGAF-01

USB Type-C to VGA adapter cable, 15 cm, black

Details
A-CM-VGAM-01

A-CM-VGAM-01

USB-C to VGA-M adapter, 2 m, black, blister

Details
A-DPM-HDMIFVGAF-01

A-DPM-HDMIFVGAF-01

DisplayPort male to HDMI female + VGA female adapter cable, black

Details
A-HDMIM-DPF-02

A-HDMIM-DPF-02

Aktívny adaptér 4K HDMI na Displayport

Details
A-HDMIM-DPM-01

A-HDMIM-DPM-01

Aktívny adaptér 4K HDMI na Displayport

Details
A-HDMIM-HDMIFVGAF-01

A-HDMIM-HDMIFVGAF-01

HDMI male to HDMI female + VGA female + audio adapter cable, black

Details
AUS3-03

AUS3-03

USB 3.0 Type-C male to SATA 2.5'' drive adapter

Details
A-VGA-HDMI-02

A-VGA-HDMI-02

VGA to HDMI + VGA adapter cable, 0.15 m, black

Details
CCBP-HDMI-AOC-10M-02

CCBP-HDMI-AOC-10M-02

Vysokorýchlostný kábel HDMI s ethernetom, "Premium"

Details
CCBP-HDMI-AOC-20M-02

CCBP-HDMI-AOC-20M-02

Vysokorýchlostný kábel HDMI s ethernetom, "Premium"

Details
CCBP-HDMI-AOC-30M-02

CCBP-HDMI-AOC-30M-02

Vysokorýchlostný kábel HDMI s ethernetom, "Premium"

Details
CCBP-HDMI-AOC-50M-02

CCBP-HDMI-AOC-50M-02

Vysokorýchlostný kábel HDMI s ethernetom, "Premium"

Details
CCBP-HDMI-AOC-80M-02

CCBP-HDMI-AOC-80M-02

Vysokorýchlostný kábel HDMI s ethernetom, "Premium"

Details
CCBP-HDMID-AOC-20M

CCBP-HDMID-AOC-20M

Vysokorýchlostný kábel HDMI s ethernetom, "Premium"

Details
CCBP-HDMID-AOC-30M

CCBP-HDMID-AOC-30M

Vysokorýchlostný kábel HDMI s ethernetom, "Premium"

Details
CCBP-HDMID-AOC-50M

CCBP-HDMID-AOC-50M

Vysokorýchlostný kábel HDMI s ethernetom, "Premium"

Details
DSW-HDMI-21

DSW-HDMI-21

Bidirectional HDMI 4K switch, 2 ports

Details